občané2011

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro náhled transparentního účtu klikněte ZDEDne 18.3.2017 proběhlo shromáždění zástupců našeho politického hnutí, kde mimo jiné, byla odsouhlasena změna současného názvu  hnutí na OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI .    

Program politického hnutí „OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI“ ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Vážení přátelé a voliči,

Předkládáme vám náš volební program, se kterým bychom se chtěli účastnit v podzimních volbách.
Proto vynakládáme velké úsilí k získání finančních prostředků pro tento účel.

Náš program je založen na reálných možnostech dnešní doby způsobených politickými změnami ve světě, v Evropě i v ČR. Budeme prosazovat prvky přímé demokracie a podpoříme vše, co stát garantuje občanům v Ústavě ČR.

1. Zahraniční politika

- budeme usilovat o uznání neutrality ČR světovými mocnostmi         
- prosadíme vyhlášení referenda o vystoupení ČR z NATO
- konec zahraničním misím
- STOP nesmyslným kvótám a příkazům EU a EK při řešení nelegální migrace
- odmítáme současnou nátlakovou politiku a diktát EU
- STOP omezování práv legálních držitelů zbraní ze strany EU
- důrazná ochrana státních hranic ČR
- posílení počtů Policistů ČR k zajištění ochrany státních hranic ČR a dalších složek Policie ČR k vymáhání práva, bezpečnosti a ochrany obyvatel
                          

2. Právo a spravedlnost

- prosadíme vymahatelnost práva
- podpoříme vnitřní audity sporných rozsudků a budeme vymáhat nápravu dle zákona, viníky povedeme k zodpovědnosti
- novelizace trestního zákona
- výstavba nových a přestavba starých objektů pro rozšíření kapacity nápravných zařízení
                                      

3. Ekonomika

- rozpočtová odpovědnost
- vyrovnaný státní rozpočet
- -revize ve výdajích rozpočtu
- konec práce na černo a konec šedé ekonomice
- odmítáme přijmout Euro jako měnu
- strategické suroviny, komodity, obory, odvětví a zdroje  budeme  kontrolovat, chránit a šetrně s nimi zacházet a hospodařit
- obnovíme hutní a strojírenskou výrobu

4. Církevní restituce

- podpoříme revizi a okolnosti přijetí zákona o tzv. církevních restitucích a současných  dopadech  a nejasnostech na Pozemkovém fondu

5. Sociální politika

- hranice odchodu do důchodu 65 let
- novelizace zákona o důchodovém a sociálním pojištění
- podpora důchodců, handicapovaných a rodin s dětmi

6. Školství

- podpora vědy a výzkumu
- podpora a rozvoj učňovského školství
- státní maturity bez Cermatu

7. Zdravotnictví

- jedna zdravotní pojišťovna
- revize financování na poskytnuté projekty

8. Zemědělství

- podpoříme rozvoj živočišné a rostlinné výroby k dosažení potravinové soběstačnosti
- zákaz prodeje druhořadých dovážených produktů našim občanům
- stop drastickému chovu kožešinových zvířat

9. Doprava

- podpoříme co nejrychlejší dokončení dálniční sítě
- podpoříme opravy silnic nižších tříd
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky