Co chceme - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co chceme


OBČANÉ 2011, jako politické hnutí, usilují o důsledné prosazování těchto cílů, a to jak legislativně,
tak morálně:
veřejná správa musí být výhradně službou občanům nikoli zdrojem osobního prospěchu
nově nastavenými pravidly a důslednou kontrolou a postihem zamezit ztrátám ohromných finančních objemů ze státního rozpočtu a důsledně postihnout všechny osoby,
které byly a jsou za úniky zodpovědné
prostředky ze zamezených úniků použít pro doplnění zdrojů na financování zdravotnictví, důchodové sféry a sociálního zabezpečení z prostředků státního rozpočtu tak, aby tyto oblasti nebyly financovány přesunutím nákladů a zátěže na jednotlivé občany
umožnit reálné zapojení občanů do řešení zásadních otázek jejich života po vzoru Švýcarska, a to celostátními referendy, zaměnit příslušné zákony o referendu
provést nezávislé hloubkové audity hospodaření ve všech státních úřadech a firmách, hospodařících se státními prostředky za dobu, maximálně možnou pro uplatnění trestního a majetkového postihu zodpovědných osob. Posílit postavení NKÚ i ve sféře postihu za nálezy nedostatků v hospodaření
odpolitizovat policii a zabezpečit takovou práci policie, aby byly bezpečné ulice a zpřísněn trestní postih
v oblasti justice zabránit jejímu ovlivňování ze strany moci výkonné, ministerstva, navrátit soudům a soudcům jejich ústavou deklarované postavení
zavést důsledné a pravidelní kontroly v oblasti vězeňské správy, jak hospodaření, tak pravidel pro výkon trestu, a skončit s bezpracným pobytem odsouzených ve věznicích vydržováním z našich daní, vybudovat nová nápravná zařízení
v sociální a zdravotní oblasti, péče o rodinu
zajistit dosavadní dobrou dostupnost zdravotních služeb pro pacienty, jak z pohledu vzdálenosti tak nákladů.
umožnit občanům odchod do zaslouženého důchodu ve věku přijatelném nikoli věku, který nezaručí důstojný, plnohodnotný a zasloužený odpočinek za léta činnosti, z níž stát doplňoval své příjmy daněmi a odvody
přijmout a zachovat platnost takových norem, které budou podporovat rodiny pečující řádně o své děti a jejich vzdělávání, o své seniory nebo handicapované rodinné příslušníky
udržet alespoň dosavadní, nikoli reformami oklešťovanou úroveň života a zabezpečení osob handicapovaných a jejich rodin.
zpřísnit podmínky čerpání různých podpor u osob, jež nemají zájem se zapojit do pracovní činnosti
ve školství
audity v oblasti kvality výuky soukromých škol, na všech stupních, zejména na úrovni vysokoškolského vzdělání přehodnotit udělování akreditace těmto školám tak, aby se jejich úroveň skutečně stala srovnatelnou s tradičně dobrou úrovní škol státních

v průmyslu a zemědělství
podpořit průmyslovou výrobu ČR, s cílem zachování ještě přeživších výrobních firem v tradičních oborech průmyslu -( např. sklářství, strojírenství)
podpořit české zemědělce a farmáře vyjednat významné dotace do českého zemědělství a jeho zrovnoprávnění v rámci EU
zabránit privatizaci posledního „rodinného stříbra“ státu, firem, kde je stát stále ještě vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem (ČSA, ČEZ apod.)
v dopravě
zajistit dostavbu dálnic a rychlostních silnic jako jednoho z pilířů rozvoje ekonomiky země, za ceny nikoli dosavadní, ale srovnatelné ceny s jinými státy
zlepšit regionální dopravní dostupnost veřejnou a kombinovanou dopravou
zajistit potřebné finanční prostředky pro kvalitní údržbu stávající silniční sítě
usilovat o podporu rozvoje vodní dopravy
v mezinárodní oblasti
důsledné prosazování zájmů České republiky na mezinárodní úrovni, zejména pak ve spojení s dalšími menšími zeměmi v rámci EU
podporovat zahraniční obchod s tradičními českými komoditami a vývoz do ekonomicky silných zemí s dobrou platební morálkou

Občané 2011 zároveň aktivně vystoupili proti známým kauzám. Jejich výběr z chronologického hlediska, včetně citací, je uveden níže.
24.3.2012
Předsedovi Sněmovní komise pro kontrolu BIS

Vážený pane předsedo,
my voliči, považujeme za skandální OBSAH nahrávek z hovorů mezi panem Bémem a Janouškem a především žádáme, aby byl důsledně tento obsah nahrávek vyšetřen a pan Bém objasnil své chování, a byly vyvozeny patřičné důsledky, které se sluší na morální a demokratické politické scéně praktikovat. Žádáme, aby se pan Bém zodpovídal ze svých aktivit, které byly předmětem těchto rozhovorů. ¨ Za skandální považujeme bagatelizaci celé causy, jak zazněla třeba z komentáře pana Nečase (že to nebylo za jeho vedení strany) a především převádění problému jen na provádění odposlechů a jejich únik od BIS do soukromé firmy ABL, za účelem odvést pozornost od toho, co je závažnější pro společnost, tedy od od podivných praktik našich politiků. Tuto pozornost již i svými nadpisy velmi aktivně odvádí i naše media, zejména tisk. Proto věříme, že Vaše komise povede šetření tím správným, a nikoli zástupným, směrem. Jestliže pan Bém připravuje právní kroky proto tomu, že bylo zasáhnuto do jeho osobních práv, je třeba připravit takové právní roky, aby panem Bémem a podobnými nebylo zasahováno do práv nás všech.“
OBČANÉ 2011

1.3.2012
Včera se ve večerních televizních zprávách reportéři ptali dvou demonstrujících studentů, zda návrh zákona o VŠ z dílny ministra Dobeše četli. Odpověděli, že nikoli, ale je to vůbec podstatné? Mnoho z nich jej naopak četlo, zcela určitě pečlivě jej četli rektoři a další akademičtí funkcionáři, kteří se k protestům jednohlasně připojili, četli jej i ti, kteří na úterní noci univerzit např. na Právnické fakultě UK v Praze přednášeli a byli to nejrenomovanější odborníci z řady fakult University Karlovy a lidé s nejvyšším morálním kreditem. Takže o čem je nový návrh zákona o vysokých školách z dílny MŠMT a ministra Dobeše, zcela určitě o aroganci moci, nekompetentnosti a opovržení občany a voliči (o tom svědčí nejen návrh sám, ale především způsob jednání ministra s těmi, na které má dopadat), a kdyby byl návrh jenom o tom, už kvůli tomu demonstrovat stojí za to, a OBČANÉ 2011 v tom studenty silně podporují. Proč k demonstrujícím studentům nevyšel z budovy vlády ministr Dobeš nebo jiný člen vlády? Podle premiéra Nečase, prý pracovali „u strojů“ na zasedání vlády. Uvědomuje si vůbec, že kontakt s občany, voliči je jejich prvořadou prací a na své ministerské posty byli zvoleni. A tito studenti budou volit opět už v roce 2014.
13.1.2012
Připravovaný druhý pilíř důchodové reformy je největší tunel, který nás čeká a vláda potřebuje přesvědčit opravdu hodně moc lidí o tom, že je tento tunel potřeba a nahnat do tunelu co nejvíc těchto lidí. Druhý pilíř ukrojí zcela zbytečně z důchodového systému přes 40 mld do soukromých fondů!! Lidé, kteří budou muset odvádět do soukromých fondů minimálně 1/12 ročních příjmů, tj. jeden měsíční plat!!!, nebudou toto moci již nikdy změnit. Např. ekonomka Šichtařová se svým týmem spočítala, že člověk naspoří v penzijním fondu za 35 let tolik peněz, že ho to v důchodu udrží na průměrné životní úrovni jen 8 měsíců. Proč tedy takové úsilí o změnu, jež převede peníze ze státního systému do soukromých rukou a lidem nepomůže, vždyť i na oficielní kalkulačce MSPV je rozdíl mezi státní penzí a po 30 letech spoření do soukromých fondů měsíčně jen něco kolem 100 -300 Kč!
Je nutné přesvědčit občany, aby se tohoto rizikového systému nezapojovali, neboť pokud nebude o toto dostatečný zájem, tento systém, u jehož přípravy nešlo o diskusi ale jen o lobbing, nebude možno spustit!! Renomovaní ekonomové jsou přesvědčeni, i ze zahraničních zkušeností, že průběžný důchodový systém nemůže nikdy zkrachovat. Strašení vlády je jen součástí zmíněného lobbingu ve prospěch soukromých fondů, které už číhají na příležitost bezpracných obrovských zisků. Vždyť pouze po vložení nepříliš vysoké částky do své reklamy, nalití peněž od občanů bez možnosti je z fondu dostat nebo odejít, bude fondům generovat ohromné zisky, a opět na úkor státní pokladny! Je nutno přesvědčit občany, že druhý pilíř je namířen proti jejich zájmům, je nesmyslný, neživotný a naopak přesvědčit je, že si každý občan musí zachovat svobodu a zabezpečit se na penzi způsobem, jaký uzná za vhodný a pro něho dostupný.
14.12.2011
Maličkost a nezajímavá zpráva?

V denním tisku 13.12.2011 bylo publikováno, že „Národní technická knihovna od 1. ledna 2012 zruší sobotní provoz a studenti, zvyklí se zde o víkendech učit si budou muset hledat jiné prostory. Je to důsledek úsporných opatření. Ministerstva školství, které rozhodlo snížit knihovně provozní náklady o 10% a počet zaměstnanců o 15 %.“
Nikoli, není to však zpráva okrajová a nevýznamná, ale zpráva svědčící o tom, jakou důležitost klade současný stát na úroveň vzdělanosti populace, a jak vážně (ne)myslí své výroky o potřebě zvyšování úrovně vzdělanosti mládeže, abychom udrželi krok se světem. Jak lze vnímat, že ministr Dobeš nyní vypisuje nové řízení na tvorbu portálu pro učitele za 300 mil Kč, když teprve nedávno byl spuštěn tento portál a stál 80 mil a je zcela funkční! A současně rozjíždí mediální kampaň (za kolik asi) na propagaci sportu? Nic proti portálu, nic proti sportování občanů a mládeže zejména, ale výdaje musí odpovídat realitě finančních zdrojů. Peníze na odpovědné studium a přípravu na budoucí povolání nejsou, ale pro mediální agentury ano??? Jaké otázky se pak ohledně tohoto rezort nabízí………
2.12.2011
Citujeme " Včera sdělila Transparency International, že Česká republika opět klesla v žebříčku zemí postižených korupcí ze 180 hodnocených států z 53 na 57 místo! V rámci EU jsme na 21 místě z 27. Naše země se propadá neustále v posledních 3 letech. "Přitom Karolina Peake, mající v gesci boj s korupcí, toto zjištění odbyla jen komentářem, že pokles země na žebříčku nemusí být odrazem situace, ale toho, že se korupce stala tématem číslo jedna. Je to smutné, ale to přeci není to jediné, co s tím můžeme udělat, nemyslíte?
10.11.2011
Stručná zpráva v tisku hovoří, že věznicím budou koncem roku chybět peníze na stravu, vodu, palivo a energie a tudíž ministr spravedlnosti požádá vládu o 75 mil Kč, neboť prý v důsledku výpadku financování provozu hrozí fatální následky hromadných protestů vězňů. Neměl by spíše ministr spravedlnosti vysvětlit občanům, proč selhává prevence zločinnosti, proč vězni nejsou povinni pracovat a tak přispívat na náklady svého pobytu. Každý nemocný člověk, který se dostal do tohoto stavu bez svého zavinění (vězni naopak) musí za pobyt v nemocnici platit a ne-li, jsou na nich platby vymáhány, a to tvrdě. Na vězních se po opuštění zařízení nevymáhá nic. Nechť pan ministr vysvětlí, proč i za jeho vlády se " krást a neplatit" opět vyplácí.
1.11.2011
Naše politické hnutí podpořilo výzvu ANO 2011.
20 -30.10.2011
Naše politické hnutí se připojuje k Demonstraci proti vládě: Braňme se reformám, svolanou na Václavské náměstí na den 17. listopadu 2011.
Naše politické hnutí podporuje s odvoláním na náš Otevřený dopis ze dne 20. listopadu 2011 petici proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky