Historie - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie

ROK 2016

 


Vážení přátelé,

rok 2016 je velice neklidný. Na podzim nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Naše politické hnutí bude kandidovat v Středočeském kraji.

Občané tohoto státu jsou velmi zneklidněni situací ve světě, v Evropě a také u nás doma v České republice.

Ve Středočeském kraji si chceme ověřit, zda jsou občané ztotožněni s našimi názory na problémy, se kterými se lidé dnes a denně potýkají.

Body volebního programu budou uvedeny později a vycházejí z názorů a pohledů, jež zastává naše politické hnutí.

Naše hnutí v reakci na současné dění v ČR, EU i ve světě :
- nesouhlasí s postojem premiéra i ministra zahraničních věcí v otázkách migrační politiky EU, budeme podporovat úplné zastavení migrace do Schengenského prostoru, potažmo do ČR.
Česká republika musí mít svou vlastní azylovou politiku, kterou nemohou úředníci a byrokraté z jiných evropských zemí a orgánů EU měnit a diktovat.

Fatální a záměrné selhání paní Merkelové a špiček EU nemohou odnášet naši občané. Podpoříme i úplnou ochranu státní hranice.
- nesouhlasí s členstvím ČR v uskupení NATO, které jen plní mocenské choutky USA a není obranným paktem.
- nesouhlasí s navyšováním rozpočtu pro armádu.
- podpoříme boj proti korupci na všech úrovních státních institucí.
- podpoří rozšíření neutrálních států v Evropě o Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko pro zklidnění Evropy.
- podpoří vše, co bude lidem ku prospěchu a co zaručuje občanům tohoto státu Ústava ČR.
- nesouhlasí s dosavadním řešením církevních restitucí, které jsou nevýhodné pro stát.
- za prioritu považuje vyřešení situace v Policii ČR a navýšení počtu policistů při boji proti korupci, terorismu, ochraně státních hranic apod.

Tato stanoviska zkonkretizujeme v našem volebním programu a rovněž rozpracujeme pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 2017.

Program do volem v kraji Středočeském uvedeme na webových stránkách koncem srpna 2016.

VOLBY 2013

Politické hnutí Občané 2011 se poprvé zúčastnilo přímých voleb do Poslanecké sněmovny. Jako nováčkovi se však nepodařilo v konkurenčně silném prostředí prosadit se svými názory mezi historicky stabilnější strany a hnutí.
Všem voličům, kteří nás volili, však touto cestou děkujeme. Vážíme si vaší důvěry i ochoty dostavit se k volbám. Na základě vašich reakcí a nápadů jsme započali se změnami, které, jak věříme, budou pozitivní a v příštích volbách nám pomohou důrazněji a efektivněji zasáhnout do politického dění na domácí scéně.

VZNIK HNUTÍ

Bylo, nebylo…

… žil jeden pán. Jmenoval se Ludvík Adámek. Žil počestným rodinným životem a za své poslání zvolil
pomoc a ochranu občanů české země. Se zájmem sledoval kroky zvolených kandidátů jednotlivých
stran. Vyhodnocoval výsledky jejich počínání a řešil kauzy známých tváří s lidmi podobného smýšlení.
Po nějakém čase, přesně v roce 2011 se však rozhodl, že jen stěžováním si se věci k lepšímu nezmění.

Inicioval proto vznik politického hnutí, jehož hlavním posláním bylo nechat promluvit OBČANY této
země. Dal tak příležitost těm, kteří chtěli zodpovědně a s odhodláním zasáhnout do politického
života. Podporovatelů přibývalo a o 2 roky později je předseda Adámek dovedl k volbám do
Parlamentu ČR.

V roce 2014 podpořil spolu s dalšími členy myšlenku většího počtu žen v politice a navrhl členku hnutí
jako lídra kandidátky do Evropského Parlamentu.

Adámkovi Občané neuznávají korupci a neprůhlednost legislativy. Podporují důležitost kvalitního
vzdělání dostupného všem a sociální stát dle severského modelu.

Stále jsou to však občané České republiky, kteří stejně jako Alois Jirásek věří, že: „To je ta země
zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající“, která zajišťuje, že „Na všem budete míti hojnost a
bude nám dobrou obranou proti nepřátelům.“


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky