Krajské volby 2016 - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Krajské volby 2016


Vážení přátelé a příznivci našeho hnutí. Předkládáme náš volební program pro nadcházející
krajské volby ve Středočeském kraji:
       

"Střední Čechy bez kmotrů"


 

 Vážení přátelé, v případě vaší podpory bychom rádi zlepšili život všem slušným lidem ve
Středočeském kraji. Chceme se zaměřit mimo jiné na dopravu tj zlepšení kvality regionálních
silnic, které jsou často v katastrofálním stavu. Již dnes se na nás obrací občané kvůli
problematickým, nedodělaným obchvatům Prahy a máme signály, jakým směrem se ubírat.
Bude nutné přehodnotit výdaje v sociální sféře. Není možné, aby na nelegální migraci naši
lidé dopláceli. Aby nebylo na naše děti a tady zdůrazňujeme konkrétně třeba na "Klokánky".
Aby nebylo na pomoc v nouzi seniorům, mladým rodinám. Na podporu sociálního bydlení, na
zdravotní péči...  I v oblasti zdravotní péče bude žádoucí prověřit efektivitu výdajů. Vzhledem
k situaci v celé zemi chceme posílit práci městských policejních oddělení. A tady
zdůrazňujeme NIKOLI na úkor svobody občanů. Svoboda je to nejdůležitější, co máme.
Slovy Sokrata: Kdo vymění svobodu za bezpečnost, ten je právem otrokem!!! A zaměříme se
na nelegální, problematickou a životní prostředí ničící průmyslovou výrobu. Konkrétně v
Nymburce, pokud dostaneme Vaši podporu, skončí s výrobou firma AZOS a budeme
požadovat vyšetření zákulisních praktik kolem této výroby.Prosazujeme transparentní politiku. Na vedoucích místech by měli být odborníci a nikoli různí
"kamarádíčci" vlivných politiků...


Odmítáme diktát EU a budeme prosazovat a uplatňovat nulovou toleranci nezákonné migraci
a různým kvótám, které mají jediný cíl - zotročit obyvatele suverénního státu. Budeme
rozhodně vetovat, ignorovat snahu EU o odzbrojení obyvatel ČR - každý občan této
republiky, který splní zákonné podmínky, může vlastnit zbraň a tím se také podílet na ochraně
své vlasti!


Jsme pro deprivatizaci vody a dalších základních, přírodních zdrojů nutných pro život občanů.
Tyto zdroje jsou naše národní bohatství a musí sloužit hlavně lidem této republiky a nikoli
úzkým zájmovým skupinám k vytváření osobních zisků na úkor většiny. Toto se týká jak
nadnárodních společností, tak i zneužívání přírodních zdrojů našimi rádoby politiky.


Jsme pro revitalizaci našich, v minulosti záměrně zničených podniků. Tyto podniky byly
často naše rodinné stříbro. Tím by se také vytvořily pracovní podmínky pro obyvatele v
místech bydliště a zisky by sloužily k regionálnímu růstu, tedy ve prospěch místních obyvatel.


Jsme pro revizi norem na ochranu spotřebitelů. Chceme se zasadit o zdravé potraviny pro naše
obyvatele. Jsme pro revizi účinnosti očkování a dalších léčiv. Taktéž se zajímáme na příklad o
účinky rozprašování různých aerosolů z letadel, tzv. chemtrails. Není nám lhostejný vědecký
výzkum, který musí být ku prospěchu celé veřejnosti a nikoli jen úzkým zájmovým skupinám.


Jsme přesvědčeni, že každý, kdo pracuje, musí být odměněn a tato odměna mu musí zaručit
důstojný život bez nutnosti dotovat životní náklady z různých, často lichvářských půjček.
Milionové platy managementu ve státní sféře považujeme za naprosto nemorální a
odsouzeníhodné. Slušnost, ohleduplnost a morálka se musí vyplatit! 


Jsme pro omezení moci exekutorů a zavedení trestní odpovědnosti politiků.


        Nejsme profesionálními politiky. Jsme občané této země, kteří již toho podivného dění,
rozvratů, úpadku morálky, které vidíme všude kolem, mají dost. My jsme tu doma, tato země
patří nám všem, nikoli nenasytným politikům! Volte "Občany", volte sebe a pojďte se podílet
na věcech budoucích. Pro nás, občany Středočeského kraje, a hlavně pro naše děti......V O L T E   č. 11

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky